E-AKREDITIV

SUXYS® Publikacija svojim korisnicima nudi mogućnost objavljivanja i izdavanja vlastitog kripto akreditiva direktno u bazi podataka SUXYS® mreža i to potpuno automatski.

Da biste započeli objavljivanje vlastitog kripto akreditiva, sve što treba da uradite je da se registrujete, proces objavljivanja kripto akreditiva je potpuno automatizovan sa sledećim koracima: 

  1. Registracija na SUXYS®
  2. Naknade za validaciju i potvrđivanje
  3. Obrazac za publikaciju akreditiva
  4. Objava nakon 72 sata 

X