E-SKR

SUXYS® Publikacija svojim korisnicima nudi mogućnost objavljivanja i izdavanja vlastitog Crypto SKR direktno u bazi podataka SUXYS® mreža i to potpuno automatski.

Da biste započeli objavljivanje vlastite SKR Crypto, samo se trebate registrovati, proces objavljivanja SKR Crypto je potpuno automatiziran sa sljedećim koracima: 

  1. Registracija na SUXYS®
  2. Naknade za validaciju i potvrđivanje
  3. Obrazac za objavljivanje SKR 
  4. Objava nakon 72 sata 

X